9632424387

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szerzô megpróbálja az elméleti betegápolási modelleket a mindennapos klinikai gyakorlat valóságához kapcsolva bemutatni. Többek között a minôségi betegellátás tervezésével és kivitelezésével foglalkozik, egy olyan idôszakban, amikor az ápolásügy világszerte a személyi és az anyagi források elapadásának problémájával kénytelen szembenézni. A magas színvonalú ápolási ellátás individualizált gondozási tervezést igényel. A téma különbözô modellekkel összekapcsolva kerül megvitatásra. A szerzô nyíltan, a jelenleg elterjedt ellátási rendszer hibáit kritikusan elemezve kifejti, hogy annak ellenére, hogy vannak és lesznek is problémák a modellekkel való munka során, a bennük rejlô potenciálisan hatalmas elônyt nem engedheti elveszni az ápolásügy. A könyv nagy érdeklôdésre tarthat számot az ápolásügyben dolgozók széles táborában, a különbözô képzettséggel rendelkezôk mind találhatnak elgondolkodásra és megvalósításra inspiráló véleményeket.""
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények