9631937801

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
tantárgy:Matematikaévfolyam:12.A tankönyvjegyzéken szerepel.A sorozatot elsősorban a szakközépiskolákban tanulók számára ajánljuk, de valamennyi középiskolában használható. A sorozat tartalmazza a középiskolák teljes kötelező tananyagát kicsit más bontásban, mint ahogy a gimnáziumokban szokásos. A sorozat a szakközépiskolák igényeit helyezi előbbre. A sorozat tartalmaz minden évfolyamra egy tankönyvet és az első és a második évfolyamra egy-egy Matematika feladatlapok című kiadványt. Egy kiadvány 50-60 feladatlapot, a feladatlapok egy-egy témakörből 5-10 fokozatosan nehezedő feladatot tartalmaznak.A matematika tanulása, a matematikai ismeretek, kézségek megszerzése és elmélyítése az általános iskolában és a középiskolában is általában három szinten történik: 1. Tapasztalatgyűjtés után sejtéseket mondunk ki, új fogalmakat, szabályokat, tételeket fogalmazunk meg.2. Az új ismeretek tudomásulvétele mellett a kísérleti anyagot rendezzük, az új fogalmakat pontosan definiáljuk, a megfogalmazott sejtéseket, tételeket logikai úton bizonyítjuk.3. Az elméletet feladatok, gyakorlati jellegű problémák megoldására alkalmazzuk.Általában, az egyes fejezeteken belül ezt a három fokozatot követik a tankönyvek. A tankönyvek nyelvezete egyszerű, világos, könnyen érthető. A tananyag feldolgozása gyakorlatias jellegű, egyszerű, de matematikailag korrekt.A tankönyvek bőven tartalmaznak mintapéldákat és gyakorlófeladatokat, de további gyakorlófeladatokat találhatunk a Matematika feladatgyűjtemény I. és II. kötetében, továbbá a Geometriai feladatgyűjtemény I. és II. kötetében, ezekre mindig találhatunk utalást a tankönyv megfelelő fejezeténél.A negyedik osztályos tankönyv három részből tevődik össze. Az első részben található az új anyag (integrálszámítás). Kidolgozott feladatok és gyakorlófeladatok találhatók valamennyi fejezetben és a fejezetek végén további ajánlások a példatárakból gyakorlásra. A fejezeteket apróbetűs kiegészítések és kiegészítő anyagok színesítik.A tankönyv második részében a négy éves tananyag rendszerező összefoglalása található. Minden témakör végén feladatcsoportok vannak, amelyek megoldásával a tananyag rögzíthető és begyakorolható.A harmadik rész, a tankönyvben található feladatok végeredményeit, egyes esetekben megoldásait tartalmazza.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények