9639358398

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kötet az EU Közös Agrárpolitikáját (CAP) és az ahhoz szorosan kapcsolódó témaköröket rendszerezi. Mindenekelitt az "elsi pillér" (a közös piaci rendtartások) és a CAP-reform, ill. a "második pillér" (az integrált vidékfejlesztés) részletes bemutatására irányul. Röviden áttekinti az európai integráció alapintézményeit; az EU agrárstruktúráját; az élelmiszer-miniség, az állat- és növényegészségügy EU-szabályozását és a magyar-EU agrárkapcsolatokat is. Behatóan tárgyalja a Közös Agrárpolitika keleti kiterjesztésének szerteágazó összefüggéseit. A kötet döntien közgazdaságtani kifejtést tartalmaz, ám megértéséhez nem szükséges az agrárgazdaságtan és a nemzetközi gazdaságtan részletes ismerete.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények