9639406546

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Tauler (Johannes Tauler, 1300-1361), a középkori spiritualitás e csillaga Eckhart mester és tanítványa, Heinrich Suso mellett a középkori domonkos misztika harmadik nagy alakja. Noha Taulert az elmúlt évszázadokban Európa-szerte ismerték, a magyar olvasók eddig csupán egyetlen beszédét olvashatták, mely Hamvas Béla Anthologia humanájában látott napvilágot. Tauler ugyanakkor nemcsak a maga korában volt avatott vezetője a misztikus út vándorainak, hanem ma is bizalommal fordulhatnak hozzá azok, akik életüket szellemi feladatként fogják föl, s akikben megvan a készség és képesség a folytonos önmeghaladásra.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények