Egy királyné

Dátum
1874
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Szerdán, 1874. deczember 23-kán adatik.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények