9788088979203

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az új Magyar-szlovák kéziszótár célja mind a magyar, mind a szlovák szótárhasználó szükségleteinek, igényeinek és elvárásainak kielégítése. A szótár koncepciója, egész feldolgozása, az egyes címszavak és jelentések konkrét megoldása azt a célt szolgálja, hogy mindkét nyelv anyanyelvi használói magyarázószók, rövidítések és megjegyzések segítségével egyaránt információkat kapjanak a helyes megfelelő kiválasztásához.A szótár a nagyközönség, műfordítók, pedagógusok és a tanuló ifjúság számára készült. Az alapszókincsen kívül a leggyakrabban használt szakkifejezéseket is tartalmazza a tudomány számos ágából, a társadalomtudományok, természettudományok és műszaki tudományok terminológiáját egyaránt. A szótár címszóanyagába korlátolt mennyiségben bekerültek a beszélt nyelvben gyakran használt népies, régies, szleng szavak és vulgarizmusok is.A kéziszótár terjedelme minimális mértékben tette lehetővé a nyelvtani információk közlését: a magyar címszóknál a szlovák szótárhasználó megtalálja a toldalékokat, a magyar szótárhasználó pedig a szlovák főneveknél a nyelvtani nem latin rövidítését. A szótár következetesen jelöli az igevonzatokat mindkét nyelvben, mivel azok sokszor eltérőek, és ezért hibák és félreértések forrásává válhatnak. Továbbá hasznos információként feltünteti a szótár a foglalkozások szlovák nőnemű alakját is.A szótár több mint 30 000 címszót és több mint 50 000 szótári adatot tartalmaz. Ezenkívül gazdag példaanyagot, alkalmi vagy állandó szókapcsolatot, frazeológiai egységet, gyakran használt idegen szót és europeizmust, neologizmust, új fordulatot is tartalmaz. A magyar szavak és kifejezések és a szlovák ekvivalensek és szinonimák kiválasztása mindennapi életünk mai beszélt nyelvének szókészletét tükrözi.Ezt a Magyar-szlovák szótárt szüleim emlékének és szülővárosomnak - Érsek-újvárnak ajánlom, ahol még gyermekkoromban elsajátítottam mindkét nyelvet, nem sejtve, hogy művelésük egész életemre hivatásommá válik.Végezetül itt mondok köszönetet férjemnek, aki 40 éven át megértéssel és türelemmel viselte szótárszerkesztői munkám időigényességét és hasznos tanácsaival, kritikai észrevételeivel és megjegyzéseivel nem kis mértékben hozzájárult a szótárak magasabb színvonalához. Chrenka Antalné Gottgeisel Edit
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények