Fiatalok helyzete a munkaerőpiacon

Dátum
Szerzők
Németh, Réka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az ózdi járásban élő fiatalok helyzetét, lehetőségeit elemzem. Térségünk fiataljainak fő problémája az aluliskolázottság, így fontos a nyílt munkaerőpiacon való elhelyetkedés érdekében felzárkóztatásuk. Elemzem az országos ifjúságkutatás eredményeit, saját fókuszcsoportos interjú készítése mellett. Statisztikákat elemzek országos, megyei, járási szinten. Bemutatom a felzárkóztatás eszközeként a képzési területen végzett munkánkat.
Leírás
Kulcsszavak
fiatalok, aluliskolázottság, képzések, munkaerőpiac
Forrás