A Debreceni Egyetem bevételeinek elemzése a nemzetközi és hazai trendek tükrében

Dátum
Szerzők
Kállai, Bettina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat célja elsősorban az, hogy szemléltesse a nemzetközi és hazai felsőoktatás-finanszírozásban jelenlévő változásokat és az erre ható tényezőket. Illetve hogy ezek a változások megfigyelhetőek-e egy konkrét intézmény finanszírozási szerkezetét vizsgálva. A Debreceni Egyetem bevételi szerkezetének részletes elemzése mellett, összehasonlítást tettem nemzetközi és hazai viszonylatában is, amely egy általánosabb képet fest a felsőoktatás-finanszírozás helyzetéről és az azokban végbemenő változásokról, továbbá a jelenlévő társadalmi, gazdasági és technológiai trendek hatásairól. A gyakorlati hely bemutatását követően egy általános jellemzés kerül felvázolásra a nemzetközi viszonylatban (elsősorban az Európai Unió országaiban) jelen lévő viszonyokról, jellemző finanszírozási szerkezetekről, majd a hazai állami felsőoktatási intézmények esetében már konkrétabban a bevételek és kiadások típusairól. Az ebben a részben felvázolt jellemzők szolgálnak majd alapul a Debreceni Egyetem bevételi szerkezetének az elemzéséhez és a két időszak (2013. és 2014.) összehasonlításának.
Leírás
Kulcsszavak
bevétel, elemzés, Debreceni Egyetem
Forrás