A magyar és spanyol számviteli szabályozási rendszer összehasonlítása

Dátum
Szerzők
Nádházi, Julianna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat elsődleges célja a magyar és a spanyol számviteli rendszer bemutatása, illetve összehasonlítása, melynek során a két rendszer közötti hasonlóságok és különbségek kerülnek ismertetésre. Először bemutatom a számvitel történeti kialakulását, majd a rövid történeti áttekintést követően ismertetem a napjainkban létező számviteli rendszerek felépítését, működését és szabályozási rendszerét, melyek a világunk globalizálódása következtében kialakultak. A dolgozat során röviden bemutatásra kerül az IFRS, a US GAAP és az Európai Unió számviteli szabályozása. Végül a számviteli rendszerek ismertetését követően kitérek az angolszász és a kontinentális számviteli rendszerekre, melyek nagyban befolyásolták a számviteli rendszerek kialakulását. A dolgozat kereteiben bemutatásra kerül a magyar, illetve a spanyol számviteli szabályozás „rögös” útja, melynek eredményeképpen mindkét ország sikeresen felzárkózott a nemzetközi színtérhez. Ezt követően a Magyarországon hatályos 2000. évi C. törvény, illetve a Spanyolországban hatályos 1514/2007 Királyi Dekrétum felépítését ismertetem részletesen. Végül a PRISA és az M-RTL Zrt. kiegészítő mellékleteit hasonlítom össze egymással, feltárva a két ország szabályozásából fakadó hasonlóságokat és különbségeket.
Leírás
Kulcsszavak
spanyol számviteli szabályozási rendszer, magyar számviteli szabályozási rendszer, számvitel
Forrás