Elvándorlás a falvakból Rozsály példáján keresztül

Dátum
Szerzők
Molnár, Enikő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom középpontjában az elvándorlás szerepel, azon belül is a falvakban történő vándorlási folyamatokra fókuszáltam. A vidék fejlesztésének fontossága, a vidéki térségek elnéptelenedésének veszélye is hangsúlyt kap. Arra próbáltam megoldást keresni, hogy a vidék népességmegtartó képességét hogyan lehet növelni, mik azok az összetett rendszerek, melyeknek részeit egymáshoz kell hangolni. Mintának a saját szülőfalumat választottam, Rozsályt, ami egy kelet-magyarországi kis falu, és sajnos az elvándorlás ezt a települést is érinti. Szakdolgozatomban Rozsály is bemutatásra kerül, majd egy kérdőív keretében a válaszadóim szempontjából is rátekinthetünk a vándorlás folyamatára. Szakdolgozatom végén igyekeztem néhány fejlesztési javaslatot is összeszedni, ami esetleg segítheti a kis falvak fejlődését.
Leírás
Kulcsszavak
elvándorlás, falu, vidék, Rozsály
Forrás