9639465208

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kisebbségkutató történész új kötetében egyenlő súllyal vizsgálja a határon túli magyar közösségek és a magyarországi nemzetiségek viszonyait, valamint az elméleti és a gyakorlati kérdéseket. A három fejezet tanulmányai közül az elsőbe tartozik pl. a kisebbségek tipológiája, újszerű elemzési szempontok a nemzetfogalomhoz; az utóbbiba pedig pl. a kedvezménytörvény és a hazai kisebbségi törvény nemzetiség-politikai vonatkozásai.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények