9639079456

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kiss Géza (1891-1947) református lelkész, az Ormánság szülötte és neves kutatója, nagyhatású szociografikus írások szerzője, a falu, a népélet valóságos helyzetének, a táj néprajzi jellegzetességeinek, tájnyelvének kiváló elemzője, aki kiterjedt gyűjtőmunkájának eredményeit az 1937-ben megjelent - és azóta több kiadást megért - Ormányság című monográfiájában adta közre. Halála után, 1952-ben jelent meg - hasonlóképpen nagyjelentőségű - hatalmas tájszótára. Írásainak, személyiségének hatása - többek között - a kor olyan jeles alkotóinak gondolkodásában és műveiben lelhető fel, mint Kodolányi János, Illyés Gyula, Kovács Imre vagy Móricz Zsigmond. Leánya, Achs Károlyné Kiss Gizella e jelentős hagyaték gondos őrzője és édesapja munkásságának kiváló ismerője. Kutatási eredményeit számos szakmai (nyelvészeti, irodalomtörténeti, néprajzi, teológiai) folyóiratban publikálta az elmúlt évtizedekben. Ezen írások gyűjteménye a most megjelent kötet. Leánya, Achs Károlyné Kiss Gizella e jelentős hagyaték gondos őrzője és édesapja munkásságának kiváló ismerője. Kutatási eredményeit számos szakmai (nyelvészeti, irodalomtörténeti, néprajzi, teológiai) folyóiratban publikálta az elmúlt évtizedekben. Ezen írások gyűjteménye a most megjelent kötet.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények