Turisztikai vállalkozások pénzügyi, jövedelmezőségi összehasonlító elemzése, a kapott támogatások tükrében

Dátum
Szerzők
Szabó, Krisztina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom témája a Turisztikai vállalkozások pénzügyi, jövedelmezőségi összehasonlító elemzése, a kapott támogatások tükrében. Az elemzés megkezdése előtt prezentáltam a témához kapcsolódó legfontosabb ismereteket. Bemutatásra kerültek a turisztikai ágazathoz kapcsolódó főbb fogalmak, a magyar turizmus, azon belül az Észak-alföldi Régió helyzete, az Európai Unió támogatáspolitikája, valamint a számviteli beszámolóhoz, gazdasági elemzéshez kapcsolódó ismeretek. Az elemzés során megállapítottam, hogy a vizsgált időszakban a vállalatok mérlegfőösszege hogyan változott, a támogatások hogyan eredményezték a pénzügyi helyzet stabilizálódását, a vállalatok működése hogyan alakult a projektek lezárását követően, illetve a bevételek mellett miként változtak a ráfordítások.
Leírás
Kulcsszavak
turizmus, pénzügy, jövedelmezőség
Forrás