A vallás és az egészség kapcsolata a Debreceni Egyetem Egészségügyi karán tanuló magyar és külföldi hallgatók körében

Dátum
Szerzők
Jónás, Bianka Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az egészségügyi szociális munka mesterszakon elkészített szakdolgozatomban az elmúlt három év során a Debreceni Egyetem Egészségügyi karán tanulmányaikat folytató magyar és külföldi diákok vallásossága és egészségi állapota közötti viszonyt vizsgálom. Azt kívánom feltárni félig strukturált interjúk segítségével, hogy - az általam felállított hipotézisek szerint - a más országokból érkező vallásos hallgatók valóban jobb mentális és pszichés állapottal rendelkeznek-e, mint a magyar társaik, illetve ez a fokú vallásosság befolyásolja-e az egészségi állapotukat? Kíváncsi vagyok továbbá arra is, hogy kimutatható-e számottevő különbség a két csoport társas életét, egészségét illetve depresszióját vizsgálva?
Leírás
Kulcsszavak
vallás, egészség, magyar hallgatók, külföldi hallgatók
Forrás