963924371x

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az ismert művelődéstörténész új kötetében a csehszlovákiai magyar kisebbség eszme-, mentalitás- és művelődéstörténeti örökségének átértékelésére vállalkozik. Ez a folyamat 1989 után viszonylag gyorsan megindult, majd ugyanilyen hirtelen félbe is szakadt. A korábbi korszakok értékeit reprezentáló szövegkiadásokra az utóbbi fél évtizedben már nem került sor, nem született meg a kisebbségi eszmetörténet jelentős gondolkodóinak pályaképe, nem készült összegzés a korszak tudományos, ill. politikai-közírói eredményeiről sem. Hiányos a kép mind a tudományterületek összességének terén, mind területi vonatkozásban. Jelen kötet a szerzőnek az utóbbi 10 évben e témakörben született írásait tartalmazza.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények