9630581477

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kötet tanulmányai a huszadik század magyar irodalmának több irányzatáról és alkotóegyéniségéről adnak képet. Így a Nyugat, a harmadik nyugatos nemzedék, a népi mozgalom és az erdélyi magyar irodalom szellemi-közéleti értékeiről, illetve Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Illyés Gyula, Németh László, Radnóti Miklós, Jékely Zoltán, Kós Károly, Dsida Jenő és mások munkásságáról. A tanulmányok általában az irodalomtörténeti esszé megközelítési módját és módszerét alkalmazzák, következésképp nem csak a szűkebb tudományos közönséghez szólnak, hanem a modern magyar irodalom folyamatai, mozgalmai és nagy alkotó egyéniségei iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönséghez is. A szerzőnek aszerint a meggyőződése szerint, hogy a magyar irodalom mindig is a nemzeti történelem tükre és alakítója volt.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények