9635492308

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
1918-ban megszűnt az Osztrák-Magyar Monarchia, a Habsburg birodalom eddigi utolsó létformája. A császár és király, Károly elvesztette hatalmát. Megkísérelt ugyan visszatérni a magyar trónra, de próbálkozása kudarcba fulladt, s nem sokkal később meg is halt. A szigorúan szabályozott trónöröklési rend szerint az immár trón nélküli dinasztia örököse fia, Ottó lett; egy császári-királyi sarj trón nélkül. Az ő életéről szól ez a könyv. A magyar közvélemény 1989-től találkozott Habsburg Ottó aktív jelenlétével. Neve szinte azonnal széles körben közismertté vált, amikoris a Páneurópai Unió szervezésében létrejött az a határmenti "piknik", amelynek eredményeképpen átjárhatóvá vált a hidegháború szimbóluma: a vasfüggöny. Számtalan interjú és közszereplés nyomán a magyarok milliói ismerhették meg Habsburg Ottó életútját, vonzó személyiségét. Ez a könyv azokba az időkbe is elkalauzol minket, amelyeket talán kevésbé ismerünk. Megmutatja egy olyan ember portréját, aki páratlan méltósággal viselte el a számára nem mindig kedvező idők körülményeit. Ez a könyv azokba az időkbe is elkalauzol minket, amelyeket talán kevésbé ismerünk. Megmutatja egy olyan ember portréját, aki páratlan méltósággal viselte el a számára nem mindig kedvező idők körülményeit.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények