9639037451

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
"A történészek a II. világháborús német hadsereget a római légiókhoz és Napóleon Grande Armée-jához hasonlóan a világ egyik legfélelmetesebb hadseregének tekintik. 1939–40-ben, a Blietzkrieg-hadjáratok során, ez az elit harci gépezet 27 nap alatt szétverte a lengyel hadsereget és egy nap alatt hódította meg Norvégiát. Ezután 1940 tavaszán Anglia és Franciaország egyesült erőire mért megsemmisítő csapást. Mindazonáltal a legsúlyosabb harcokat 1941-től vívták a keleti fronton, miután a német csapatok lerohanták a Szovjetuniót a Barbarossa- hadművelet során. De a lendületet, mely a páncélosokat Moszkva kapujáig vitte, megtörte az orosz tél. Sztálingrád után fordult a hadiszerencse, s a német hadsereg megkezdte lassú visszavonulását. Miután páncéloserejét Kurszknál szétzúzták, a Wehrmacht lassan elvérzett a feltartóztathatatlanul előrenyomuló Vörös Hadsereggel vívott harcokban. A több mint 200, javarészt korábban nem publikált fényképfelvétel többsége a volt Varsói Szerződés tagállamainak archívumaiból származik, melyek csak nemrég kerültek napvilágra. A képaláírások és a szöveg dr. John Pimlott, a 20. századi hadviselés és fegyverrendszerek szakértőjének munkája."
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények