A lelencz

Dátum
1886
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Színház. Péntek, 1886. Márczius hó 5. Fáy Szeréna k. a. mint vendég. Bodrogi Lina jutalomjátéka.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények