9633799147

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Deák Ferenc a XIX. századi magyar politikai és jogi gondolkodás egyik legjelentősebb alakja volt, aki kiemelkedő szerepet játszott a magyar liberalizmus hagyományainak megteremtésében. Rokonszenves egyénisége, szinte egyedülálló erkölcsi tisztasága, kivételes politikai realitásérzéke még a legkiválóbb kortársaitól is markánsan megkülönböztette. Válogatott munkái - egy rendkívül szűkre szabott terjedelmű válogatástól eltekintve - utoljára 1934-ben láttak napvilágot. Kötetünk e hiányt kívánja pótolni, különös tekintettel Deák Ferenc elmélyültebb gondolati tartalmú, általánosabb érvényű megállapításokat megfogalmazó műveire.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények