Az Audi Hungaria Motor Kft., a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., az Opel Szentgotthárd Kft. és a Magyar Suzuki Zrt. összehasonlító elemzése

Dátum
Szerzők
Szemrák, Balázs
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az autóipar a hazai és nemzetközi világban is az egyik legdinamikusabban növekvő ágazat. Az elmúlt évek adatai is megerősítik azt a tényt, hogy az autóiparban további fejlődés és növekedés várható, amely mind az alkalmazott technológiában, mind a legyártott gépjárművek számában meg fog mutatkozni. Az informatika napjainkban már szinte minden iparágban jelen van, így az autóiparban is megjelent. A szakemberek egy része nem biztató jövőt lát az autóipar számára, de a jelenlegi és a várható értékek bizakodásra adnak okot az elkövetkező évekre. A fogyasztók a technológiai fejlődés hatására egyre inkább a nem hagyományos autók iránt érdeklődnek, ide tartozik az elektromos autó, valamint az internet eléréssel rendelkező autó is. A hagyományos autók esetében 2020-ig nagyjából 4%-os, míg az internet eléréssel rendelkező autók esetében közel 30%-os emelkedést várnak a szakemberek. Az elektromos autók terén is hasonló trend figyelhető meg, 2012-től 2017 júliusáig több mint 45%-kal növekedett az értékesítések száma, amelyben további – akár 20-30%-os – növekedés várható az elkövetkező években. Hazánkban a villanyautók esetében pályázatot indítottak, amelynek célja az elektromos autók elterjedésének elősegítése az egyes régiókban. Dolgozatom témájának Magyarország autóiparának három régebb óta működő – Audi Hungaria Motors Kft., Opel Szentgotthárd Kft. és a Magyar Suzuki Zrt. –, valamint hazánkban nemrég létrejött – Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. – vállalkozás összehasonlító elemzését választottam, mivel arra voltam kíváncsi, hogy a Mercedes-Benz, mint új autógyár hazánkban hogyan teljesít a többi autógyárral szemben. Továbbá arra szerettem volna választ kapni, hogy a három régóta működő autógyár hogyan teljesít saját korábbi eredményeihez, valamint egymáshoz viszonyítva, illetve az új versenytárshoz hasonlítva a válságot követő években.
Leírás
Kulcsszavak
autóipar, vagyon, jövedelmezőség, összehasonlítás, elemzés
Forrás