9638250755

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
...Az angolok egyik legnagyobb tudósa, Faraday könyvkötő volt, most az angol tudomány büszkesége. Ohm lakatosműhelyből indult. És elsorolhatnám egy óráig azokat, akik a karzatról hallgatták a tudományt, és végtére a katedrára kerültek. - írta Herman Ottó valamelyik cikkében. E sorok ráillenek saját életútjára is. Géplakatos volt kezdetben, aztán fotográfus, s még a karzatról sem igen hallgathatott a tudományt.De Brassai Sámuel múzeumában Kolozsvárott páratlan tehetséggel és vasszorgalommal művelte ki magát, s lett végül is kora magyar tudományos életének egyik jelentős alakja...
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények