Az Egyesült Királyság kiválása az Európai Unióból, különös tekintettel a gazdasági következményekre

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája az Egyesült Királyság kiválása az Európai Unióból, külön hangsúlyt helyezve a gazdasági következményekre. Az EU és a Királyság történetétől kezdve a népszavazáson keresztül a jövőre vonatkozó alternatívákig tárgyalom a fent említett témát. Áttekintem a brit gazdaság teljesítményét, legfontosabb kereskedelmi partnereit, illetve az Unióval fennálló gazdasági viszonyát. A két fél konfliktusokkal teli kapcsolata, illetve ennek okai is tanulmányom tárgyát képezik. 2016. június 23-ai referendumot is vizsgálom, annak eredményét, összetételét, továbbá a kilépés mellett szavazók jelentős számára vonatkozó magyarázatot és a szavazás legitimitását. Említést teszek a britek személyek szabad áramlásához kapcsolódó hozzáállásáról, a szigetország bevándorlási helyzetről, illetve Skócia álláspontjára, és az ír helyzetre is kitérek. A kilépésnek a brit gazdaságra gyakorolt hatásait elemzem, hogyan hatott a gazdasági mutatókra a referendum eredménye, illetve egyéb ezzel kapcsolatos események. Végül a témát kutatók tanulmányaiban tárgyalásra került lehetséges jövőképeket tekintem át, azt, hogy milyen alternatívák fogalmazódtak meg, különös tekintettel a gazdasági aspektusra.

Leírás
Kulcsszavak
Brexit, Európai Unió, Egyesült Királyság
Forrás