A Lipóti Pékség Termelő és Kereskedelmi Kft. és a „RÁDI PÉKSÉG” Sütőipari Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének az elemzése

Dátum
Szerzők
Szobonya, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája a Lipóti Pékség Kft. és a RÁDI Pékség Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének az elemzése. Munkámat az elemzéshez szükséges szakirodalom áttekintésével kezdem. Majd bemutatom az általam választott két vállalkozást, és az alkalmazott módszertant. Ezek után elemzem a vállalkozások vagyoni helyzetét vertikálisan és horizontálisan. A pénzügyi helyzetnél kitérek a mind a hosszú és rövid táv elemzésére. Végül a jövedelmezőséget vizsgálom meg. Szakdolgozatom végén meg összegzem az általam bemutatottakat.
Leírás
Kulcsszavak
vagyon, pénzügy, jövedelmezőség, Lipóti Pékség, Rádi Pékség, elemzés
Forrás