9633466881

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kass János grafikus, szobrász és iparmvész egy diszharmóniától terhelt korban hozott létre önmagukban is érvényes és összhangot sugárzó alkotásokat, amelyek plakátként, könyvillusztrációként, tipográfiai megoldásként mindig túlmutattak magukon. Nem csupán grafikák voltak, hanem festmények, a grafika eszközeivel. A költészethez, magas rend, shakespeare-i irodalomhoz, klasszikus-modern, madáchi bölcselethez, bartóki zenéhez, múltbeli gyökerekbôl jövôbe sarjadzó Juhász Ferenc-i költészethez kapcsolódnak ezek a munkák, és általuk is lehetett Kass János a kor magyar mvészete meghatározó egyéniségévé a 20. század második felén keresztül.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények