9639350931

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A tanulmánykötet azzal a szorongató problémával foglalkozik, amellyel a balközép kormányoknak kell szembenézniük: a szociális egyenlőtlenséggel. Egy olyan korban, amelyben a társadalmi összetartozás hagyományos mechanizmusait aláásta az individualizmus, a termelés globalizációja és a társadalmi élet széttöredezése, az egyenlőtlenség komolyabb kihívás elé állítja őket, mint valaha. Minthogy a közösségek és a kultúrák egyre összetettebbé válnak, a társadalmi igazság és szolidaritás egyre távolibb eszménynek látszik.A kötet olyan világszerte ismert gondolkodók írásait gyűjti össze, mint Gøsta Esping-Andersen, Saskia Sassen, Ulrich Beck és Anthony Giddens, valamint az Új Munkáspárt mértékadó tagjai. A tanulmányok bemutatják a jelenkori egyenlőtlenség dinamikus és sokoldalú természetét, és felvázolják, hogyan lehet ezt elhárítani. A társadalmi változások érdekében bizonyítékok széles skálája és a világ sok országából összegyűjtött kormányzati tapasztalatok alapján új tennivalókat javasolnak megoldásként. A szerkesztők az „új egalitarianizmust” ajánlják mint olyan szemléletmódot, amelyben az egyenlőség illeszkedik egy posztmodern gazdaság és társadalom követelményeihez.A kötet megmutatja, hogy lehet életképes jövője egy olyan balközép politikának, amely az egyenlőség értékeiben gyökerezik, de szakít a múlt bizonyos feltevéseivel. Fontos olvasmány mindenki számára, aki érdekelt a társadalmi egyenlőtlenség és a demokratikus politika jövőjének alakulásában.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények