Üdítőital- és ásványvízgyártó vállalkozások vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetének összehasonlító elemzése

Dátum
Szerzők
Barna, Mária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban üdítőital- és ásványvízgyártó vállalkozások vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetének elemzését végeztem el a társaságok 2008-2013. évi éves beszámolói alapján. Célomként a vállalkozások helyzetéről egy átfogó kép kialakítását tűztem ki. Munkámban a szakirodalom feldolgozása során kialakított mutatókat számszerűsítettem, amelyek között cash-flow alapú mutatók is szerepelnek. A mutatók kiszámításával kapott értékeket csődelőrejelzési modellekkel is alátámasztottam. Diplomadolgozatomat ábrákkal és diagramokkal színesítettem.
Leírás
Kulcsszavak
vagyoni helyzet, pénzügyi helyzet, jövedelmezőségi helyzet
Forrás