9637432876

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
"Az európai képzőművészet XIX. századi története... a karakteres alkotói programok születése, kiteljesedése és elterjedése szerint írható meg. A különböző "izmusok"... köré csoportosuló társaságok a hagyományokkal, s gyakran egymással is ütközve, manifesztumokba, programokba foglalva fogalmazták meg és képviselték az általuk kidolgozott... esztétikai értékrendet. ...voltak, akik meghatározták egy-egy áramlat művészi arculatát, s voltak, akiknek tehetségéből a csatlakozásra tellett. És dolgoztak ... az egyedül állók, akiknek sehová be nem sorolható életművei a csoportok által megjelenítettekkel egyenrangú értéket képviselnek. Ilyen, a maga útját járó egyéniség volt Mednyánszky László is."
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények