Egy Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló szolgáltatásfejlesztés a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában

Dátum
Szerzők
Szabó, Kinga
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban rövid ismertetés keretében felvázolom az Európai Unió regionális politikáját, majd bemutatom az Új Széchenyi Terv célját, kitörési pontjait. A projektek megvalósításával kapcsolatban kitérek a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtáránál megvalósuló TÁMOP pályázat benyújtásának kötelező elemeire, lépéseire, illetve tanulmányaimnak megfelelően bemutatom annak pénzügyi sajátosságait, költségeinek elszámolhatóságának feltételeit, szabályait.
Leírás
Kulcsszavak
Nemzeti Könyvtár, fejlesztés, Társadalmi Megújulás Operatív Program
Forrás