A Richter és a GlaxoSmithKline gyógyszeripari cégek összehasonlítása a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján

Dátum
Szerzők
Fekete, Zoltán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témájául a Richter és a GlaxoSmithKline (GSK) gyógyszeripari cégek összehasonlítását választottam a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (továbbiakban: IFRS) alapján. A témaválasztás oka, hogy napjainkban egyre inkább az IFRS használatának terjedése figyelhető meg, így fiatal közgazdászként fontosnak tartottam, hogy foglalkozzak a témával. Dolgozatomban először bemutattam a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok jelentőségét és azokat az előírásokat, melyek a befektetők számára véleményem szerint a legfontosabbak. Ezt követően elkészítettem a gyógyszeripar ágazati áttekintését, valamint bemutattam a választott cégeket. Majd megvizsgáltam a vállalatok saját tőke változás kimutatását, illetve a befektetők számára fontos osztalékot az EPS mutató segítségével. Végül elemzésemet fundamentális elemzési módszerek segítségével fejeztem be, majd levontam a következtetéseimet és megfogalmaztam a javaslataimat.
Leírás
Kulcsszavak
IFRS, saját tőke, EPS, fundamentális elemzés, Richter, GlaxoSmithKline, változás- kimutatás
Forrás