9631628876

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A tankönyv tartalma és szerkezete a sorozat folytatásaként az előző, 5-6. és 7-8. osztályosok számára készült tankönyvekhez igazodik, folytatva az ott megalapozott és azokban közvetített ismereteket. A munkatankönyv tartalma a tananyag koncentrikus feldolgozásával olyan mindennapi, gyakorlati életvezetési témákat ölel fel, csatlakozva az előz kötetekhez, amelyek hozzásegítik a tanulókat, hogy életük minél teljesebbé váljon, sikeresebb legyen szocializációjuk, társadalmi beilleszkedésük. A könyv segítségével a tanulók tovább bővíthetik tudásukat a legalapvetőbb konyhai munkákban, a takarítással, vásárlással kapcsolatos ismereteikben. Nagyobb gyakorlatra tesznek szert a kertgondozási tevékenységekben és a ruhagondozásban is. Megszilárdulnak ismereteik a legfontosabb, a mindennapi gyakorlatban is használatos piktogramok értelmezésében. Két évfolyam anyagának egy kötetben való megjelenését indokolja, hogy adott évfolyamon a tanulók különböző fejlettségi szinten vannak, így a témákhoz való kapcsolódás nagyobb mozgásteret enged a tanulócsoportnak.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények