Vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének összehasonlító elemzése az éves beszámolók alapján

Dátum
Szerzők
Molnár, Dávid
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban 3 cég, a PHILIPS Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az LG Electronics Magyar Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének összehasonlító elemzését végeztem el éves beszámolóik alapján a 2013-as, a 2014-es és a 2015-ös évre visszamenőleg. A szakirodalmi áttekintés magában foglalja a gazdasági elemzés folyamatának bemutatását, a számviteli beszámoló, majd konkrétan az éves beszámoló ismertetését és végül egy iparági elemzést. Ezt követően cégtörténetük és tevékenységi területük alapján bemutattam a három vállalatot, majd számviteli politikáikat is. A mérlegek adatainak felhasználásával elvégeztem a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzését, majd az eredménykimutatások alapján a jövedelmezőség vizsgálatát és az eredményelemzést is. Munkám végén következtetéseket vontam le és javaslatokat fogalmaztam meg a kialakult helyzetekre vonatkozóan.
Leírás
Kulcsszavak
gazdasági elemzés, jövedelmezőség, vagyon, pénzügy
Forrás