Szálláshelyszolgáltató vállalkozások fizetőképességének- és csődelőrejelzésének vizsgálata

Dátum
Szerzők
Suga, Bianka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom fő témája a pénzügyi helyzet elemzése, valamint a csődelőrejelzés. Ennek bemutatására 6 hazai vállalkozást választottam ki és azokat elemeztem. Ezen vállalkozások mind 5510-es TEÁOR számon gazdálkodnak, tehát szállodai szolgáltatást nyújtanak az ország különböző pontjain. Három vállalkozás közülük a 2020-as évben a járvány ellenére is nyereségesen működtek, míg a másik három vállalkozás ugyanezen időszakban veszteségesen működött. Vizsgálatom 2016-2020 időintervallumra terjedt ki. Vizsgálatom során rövid- és hosszútávú fizetőképesség mutatókkal, valamint 3 nemzetközi és egy hazai csődmodellel dolgoztam. Arra szeretettem volna választ kapni, hogy ezen modellek kellő pontossággal működnek-e, valamint megbízható valós információt szolgáltatnak-e a döntéshozók számára. Továbbá ezen belül arra is szerettem volna választ kapni, hogy a Covid-19 járvány milyen hatással volt a vállalkozásokra, hiszen úgy gondolom, hogy a turizmus ágazatot viselte meg a legjobban ez a pandémia.
Leírás
Kulcsszavak
csőd, csődelőrejelzés, fizetőképesség, pénzügyi helyzet, likviditás
Forrás