Occurrences of Kievan nettle (Urtica kioviensis) in the South Nyírség (East Hungary) A kúszó csalán (Urtica kioviensis) előfordulásai a Dél-Nyírségben

Fájlok
Dátum
Szerzők
Demeter, László
Szél, László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
So far, only one herbarium data and one flora mapping data on Kievan nettle (Urtica kioviensis Rogow.) has been known from the Southern Nyírség. Since 2004, the species has been detected in 14 flora mapping quadrats. Its data were also collected in winter because its habitats are more easily accessible on ice, its overwintering shoots are more noticeable, and they are strikingly morphologically different from the great nettle (Urtica dioica L.). Typical habitats were willow carrs (Calamagrosti-Salicetum cinereae), reeds (Phragmitetum communis), rush-beds (Typhetum latifoliae, Typhetum angustifoliae), tufted sedge communities (Caricetum elatae) and tall sedge meadows (mainly Caricetum acutiformis). The largest stocks live in reservoirs in secondary habitats. A significant part of the stocks is located in the wide valleys of the main watercourses in the area.
A kúszó csalánnak (Urtica kioviensis Rogow.) eddig egyetlen herbáriumi és egy fló­ratér­képezési adata volt ismert a Dél-Nyírségből. 2004 óta 14 flóratérképezési kvadrátból mutattuk ki a fajt. Adatait télen is gyűjtöttük, mert élőhelyei jégen könnyebben járhatók, áttelelő hajtásai jobban ész­lelhe­tők, és feltűnően különböznek morfológiailag a nagy csalántól (Urtica dioica L.). Jellemző élőhelyei vol­tak a rekettyés fűzlápok (Calamagrosti-Salicetum cinereae Soó et Zólyomi in Soó 1955), nádasok (Phragmitetum communis Soó 1927 em. Schmale 1939), gyékényesek (Typhetum latifoliae G. Lang 1973, Typhetum angustifoliae (Soó 1927) Pignatti 1953) zsombéksásosok (Caricetum elatae Koch 1926) és magassásosok (leginkább Caricetum acutiformis Eggler 1933). A legnagyobb állományok másodlagos élőhelyeken, lápok helyén kialakított víztározókban élnek. Az állományok jelentős része a térség főbb vízfolyásainak széles völgyeiben található.
Kulcsszavak
morphology, overwintering shoots, reeds, secondary habitats, willow carrs, áttelelő hajtások, fűzlápok, másodlagos élőhelyek, morfológia, nádasok
Forrás
Gyűjtemények