Tizenegyedik jelentés értesitő a debreczeni ev. ref. egyház nyolc osztályu leánynevelő intézetéről és az ezzel egybekötött varró osztályról az 1884-1885. iskolai év végén

Dátum
1885
Szerzők
Dóczy, Gedeon
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Városi Nyomda
Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
Iskolai évkönyvek Magyarország Debrecen, Nők nevelés, 1874-1885
Forrás
Gyűjtemények