9630581485

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Gyógyvizekről, patikákról, járványokról, orvosdoktorokról, kirurgusokról, bábákról az 1740 és 1790 közötti feljegyzésekbenDaday András (1889-1975) egyik legjelesebb orvostörténészünk.Folyamatosan végzett levéltári búvárkodásainak eredményeként több száz oldal terjedelmű anyagot gyűjtött össze az 1740-1790 közötti időszak magyarországi járványairól, a bábaügyről, a kirurgusokról, a gyógyvizekről és gyógyforrásokról, az orvosképzés és a külföldi diplomák honosításának problémaköréből, a physicusi kinevezésekről, a gyógyszertárak, a hivatalosan elfogadott és a kuruzslók által készített szerek nehezen áttekinthető kérdéséről. Kutatásainak értékét növeli, hogy az általa feldolgozott íratok egy része azóta a 20. század történelmi viharainak áldozatául esett. Ez utóbbi tény is hangsúlyozottan indokolja, hogy Daday műve több évtizedes "pihenés" után az olvasók kezébe kerüljön.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények