Alternatív vajúdás és szülés – ismeretek és igények felmérése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Csongrád megyében

Dátum
2014-04-15T09:03:35Z
Szerzők
Csávás, Enikő Etelka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban részletesen foglalkozom a szülés és vajúdás alternatív lehetőségeivel, valamint felmértem az ismereteket két megyében.
Leírás
Kulcsszavak
szülés
Forrás