9631935973

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
tantárgy:Anyanyelv és irodalomévfolyam:4.A tankönyvjegyzéken szerepel.A negyedik osztályos Olvasókönyv zárja le a heurisztikus programozású anyanyelv-tanítási módszert. Az olvasókönyv szövegválogatása előkészíti a felsőbb évfolyamok irodalomtanítását.A szerző gondosan válogatott a klasszikus irodalom és a mai irodalom legjobbjaiból: Nagy László, Gyulai Pál, Kassák Lajos, Fekete István, Radnóti Miklós, Arany János, Eötvös József, Schmidt Egon, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc stb. műveiből. Az olvasókönyv követi az előző évfolyamok köteteinek fejezetes felépítését: Őszkopogtató, Bíborfényű ősz, Család és az otthon varázsa, "Szülőföldem szép határa", Hősi múltunk, Hókristályú téli világ, Mesére várva minden este, Mulatságos tarkabarka, A természet szeretete, Rügyfakasztó, virághozó kikelet, Haza és haladás, Egészségünkért! Életünkért!, Kalászérlelő nyári napsugár, Tiszteljük hagyományainkat!A fejezetek meséit, ismeretközlő szövegeit a hangulatilag hozzájuk kapcsolható versek, verses mesék kísérik. A kötet bőséges anyagot biztosít az olvasás gyakorlására, a társadalomismereti mondanivaló kibontására. A tankönyv nagy előnye, hogy az olvasottakon keresztül a tanulók önismeretét, társadalomtudatos magatartását fejleszti. A válogatás irodalmi színvonala alkalmazkodik a tanulók készségeihez és képességihez. A szövegek írásbeli feldolgozása a kapcsolódó olvasás-fogalmazás munkafüzetben történik. A kötet illusztrációit Tőke Edit és Tényi Katalin készítette.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények