9639465372

dc.date.accessioned2008-11-19T11:55:01Z
dc.date.available2008-11-19T11:55:01Z
dc.description.abstractSzabó István történész cikkekben és dokumentumokban"Werbőczi István, a rendi Magyarország nagy tanítómestere a XIII. században keletkezett krónikák nyomán azt írta Hármaskönyvében, hogy eredetileg minden magyar szabad nemes ember volt, de idővel a hadiszolgálat elmulasztása miatt, vagy más okból egyeseket örök szolgaságra vetettek, s így igen sok magyar paraszti állapotra jutott. 'Mert - folytatta Werbőczi - mindnyájan ugyanazon egy nemzetségből, nevezetesen Hunortól és Magortól származván, máskép nem lehetett volna, hogy ez úr, amaz szolga, ez nemes, amaz nemtelen és paraszt legyen.' Werbőczi ezzel a nemesség eredendő egyenlőségét kívánta hangosztatni, minthogy azonban az orszában jóval több nem-nemes magyart látott, mint nemest, szükségesnek tartotta a nagy tömegű magyar parsztság erdetét is megmagyarázni. ez a különben naiv magyarázat a rendi közfelfogásban utóbb más értelmet kapott, a honfoglaló magyarság azonosult a nemességgel, viszont a parasztságban hódított, szolgaságra vetett, főként szláv népelemek utódait tekintették. Csak a jobbágyfelszabadításnak öntudatra gerjesztő korában hangzott el ez a elmélet ellen tiltakozás: Táncsics Mihály 1848-ban a parsztoknak szólva azt írta, hogy a paraszt elnevezéssel mit se törődjenek, mert az ország számára ők tesznek legtöbbet, a magyar parsztok az első, az eredeti ősmagyarok ivadékai. Mindamellett az a felfogás, amelynek számára a honfoglaló magyarság és a nemesség egy volt, továbbra, napjainkig sem veszített meggyőző erejéből s jobbágyszármazású írók ma is - pusztán a hagyomány alapján - magától értetődően szólnak szláv ősökről."Részlet Szabó István: A jobbágyság kialakulása c. művébőlhu
dc.identifier.bibidbibFSZ01328046hu
dc.identifier.isbn9639465372hu
dc.identifier.opachttp://webpac.lib.unideb.hu:8082/WebPac/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+bibFSZ01328046hu
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/18870
dc.title9639465372hu
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 2 (Összesen 2)
Bélyegkép
Név:
9639465372.jpg
Méret:
6.63 KB
Formátum:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Leírás:
borító
N/A
Név:
9639465372.txt
Méret:
1.77 KB
Formátum:
Plain Text
Leírás:
ismertető
Gyűjtemények