9789632770062

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A pápa legújabb könyve négy évtized szellemi alkotásainak gyűjteménye. Három nagy fejezetcím fogja egybe Joseph Ratzinger meglátásait, melyeket tanulmányokban, cikkekben és előadásokban fejtett ki. Az első a keresztény hit sajátos megjelenésével kapcsolatos írásokat tartalmazza, a második az egyház létére és ökumenikus dimenziójára világít rá, míg a harmadik az egyház és a politika kényes területét vizsgálja. A kötetet a teológus pápa bibliográfiája zárja, mely az egyéni tájékozódáshoz és kutatáshoz ad további szempontokat. E kötet tanulmányai által nemcsak bevezetést nyerünk a jelenlegi pápa teológiájába, hanem eligazítást is kapunk a katolikus gondol­kodást meghatározó központi kategóriák között.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények