Egy krajczár

Dátum
1889
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Szinház. Hushagyó Kedden, 1889. évi márczius 5-én Andorfy Péter jutalmára, itt először.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények