9789631183955

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az egyiptomi királynék és uralkodónôk lebilincselô története három évezreden ível át az archaikus kortól Kleopátra i. e. 30-ban elkövetett öngyilkosságáig. Az Egyiptomi királynôk krónikája bemutatja a nôk különleges szerepét az ókori egyiptomi társadalomban, és sorra veszi az összes királyné életrajzát. Bôséges képanyag, családfák, adattáblák, kronológiai táblák és az egyiptomi kultúra sajátosságait ­ a parókaviselettôl a gyermekszülésig ­ megvilágító írások segítik az eligazodást az egyiptomi kultúrában. Az egyiptomi királynék gondoskodó feleségek és édesanyák voltak, de dinasztikus válság idején elvárták tôlük férjük helyettesítését. A királyné idônként maga állt a hadsereg élére, vagy kormányozta az országot kiskorú fia helyett. Alkalmasabb király híján elôfordult, hogy a dinasztia egyik befolyásos nôtagja magához ragadta a hatalmat, és királynôként uralkodott. Hatsepszut és Tauszert fáraónô, a csodálatos Teje és Nofretiti királyné, a gyönyörû Nofertari és Kleopátra meghatározó alakjai az egyiptomi történelemnek. De mi a helyzet a kevésbé ismert fáraófeleségekkel, a nôi lakosztály falai mögött rejtôzô, dédelgetett királyi hitvesekkel és hercegnôkkel? Emlékük megfakult, sírjaikat jórészt elnyelte a sivatagi homok. De a névtelen hölgyek egyszer-egyszer kiléptek luxusbörtönük biztonságából, és befolyásolták a trónöröklés rendjét. Az Egyiptomi királynôk krónikája az ô történetüket is elmeséli. Ez a nagyszerû könyv szórakoztató olvasmány és megkerülhetetlen tudományos alapmû, melyet örömmel forgathatnak a turisták, múzeumlátogatók, diákok és az ókori Egyiptom iránt érdeklôdô laikusok.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények