Angot asszony leánya

Dátum
1885
Szerzők
Krecsányi Ignác (1844-1823) (színházigazgató)
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Vasárnap, 1885. évi márczius hó 22-kén. Jótékony czélu előadás. A debreczeni színházi nyugdijintézet javára.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények