Az OTP Bank Nyrt. hitelezési gyakorlatának bemutatása kis- és középvállalkozások körében

Dátum
Szerzők
Szente-Feigi, Enikő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom célja, hogy a szakirodalom segítségével tanulmányozzam azokat a módszertanokat, amelyeket a vállalkozások általános és pénzügyi elemzése során szükséges követni. Témám jelentőségét mutatja, hogy a KKV-k szerepe meghatározó a nemzetgazdaságban és munkaerőpiaci szerepvállalásuk is figyelemre méltó. A vállalkozások életében kulcsfontosságú kérdés a finanszírozás és a legjelentősebb külső forrásnak a belföldi bankrendszeren keresztül felvett hitelek számítanak. Dolgozatomban bemutatom a KKV-k helyzetét hazánkban, ismertetem a vállalkozások finanszírozási lehetőségeit, különös tekintettel a banki kölcsön nyújtásának feltételeire. Dolgozatomban bemutatom az OTP Bank Nyrt-nél alkalmazott hitelezési gyakorlatot, amelynek keretében ismertetem az OTP Bank Nyrt. rövid történetét, az igényelhető kölcsönök körét, majd a hitelezési folyamat lépéseit, kiemelve a szakirodalmi információkat és módszertanokat is. Végül elvégzem egy fiktív cég elemzését, aminek keretében bemutatom az ismertetett módszertanok egy részét.
Leírás
Kulcsszavak
bank, hitel, vállalkozás
Forrás