9631941892

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
tantárgy:Nyelvtudományévfolyam:EgyébA hiánypótló mű átfogóan összegzi és rendszerezi a szaknyelvre vonatkozó eddigi kutatásokat és ismereteket; elméleti munkát és egyben módszertani eszköztárat is jelent a felhasználóknak. A szerző foglalkozik a szakmai kommunikáció általános és specifikus kérdéseivel, a szaknyelvek felosztásával, áttekinti a szaknyelvkutatás alakulását, a szakszövegek osztályozását, elemzésük szövegtani hátterét, pragmatikai, szerkezeti, szemantikai, szintaktikai szintjeit. Részletesen vezet végig különféle műfajú és típusú szakszövegek gyakorlati elemzésén, bemutatja a szakmai szókincs jellemzőit, a nyelvhasználati szabályszerűségeket. Rámutat különböző szakterületek nyelvhasználatának főbb jellegzetességeire. A szakmai nyelvhasználat oktatásának keretében tárgyalja a tervezés szempontjait, szaknyelvoktatási tananyagokat és módszereket mutat be, és áttekinti a szaknyelvi vizsgáztatás, valamint tanárképzés kérdéseit.Gazdag magyar és angol nyelvű példaanyag, fejezetenkénti összefoglalások, valamint fogalomtár is segíti a feldolgozást. A könyv előnye, hogy valamennyi szakágazathoz és modern idegen nyelvhez széles körben alkalmazható. Olyan monografikus összegzést és tematikus rendszerezést kínáló útmutató, amely többfunkciós és sokirányú használatra alkalmas.A kötetben diák, nyelvtanár, nyelvész, kutató, fordító, a tudományos (szakmai) élet bármely területének képviselője, a szaknyelv bármely használója vagy annak alkotója, sőt a "laikus" olvasó is megtalálja a maga témáját, résztémáját, de egyáltalán nem kizárt, hogy a laikus olvasó is a mű teljességére lesz kíváncsi, hiszen a könyv erényei, nyelvezete és fogalmazása számára is lehetővé teszi a befogadást.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények