Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Diamino-dikarbonsavak Cu(II)-ionnal képződő komplexei egyensúlyának vizsgálata