Statisztika a következő hatókörre szűkítve: Atomspektrometriai módszer fejlesztése nikkelszennyező mennyiségi meghatározására gyógyszersegédanyagban