Hortobágy

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A Hortobágy c. folyóirat 1861. november 1-jén indult a Debreceni Színügyegylet kiadásában, abban az időben, amikor a lapkiadás nehéz időket élt meg Debrecenben, hiszen sorra szűntek meg az előzőleg indult lapok. A szerkesztő, Illésy György ennek ellenére lapot szerkesztett Debrecenben, mert meg volt győződve, hogy “Debreczen népe nem oly hideg, minőnek látszik, nem oly míveletlen, minőnek hirdetik, és nem oly elzárkózott, hogy végre is egyik vagy másik jóakaró és kitartó irodalmi vállalkozó hozzá ne férhessen.”
A lap e korszak leghosszabb életű helyi lapja volt. Kezdetben havonta háromszor, később hetente jelent meg. Eredeti célja az volt, hogy a művelődés iránt kevéssé érdeklődő debreceni polgárok irodalmi érdeklődését felrázza, az embereket “nemzeti nyelvünk a művelődésünk egyik leghathatósabb iskolájába, a színházba édesgesse.” Ez a program azonban megváltozott, a szerkesztő eltért a “csupán néplap” eszméjétől, amely “olcsósága és népies czikkei által a tömegre hatni” igyekezett, s a lapból a debreceni értelmiség számára készült és a “helyi érdekeket lehetőleg jól képviselő” vegyes tartalmú újság lett.Vegyes tartalma kiterjedt a város társadalmi, gazdasági, irodalmi, mûvészeti életére, ipari, kereskedelmi tevékenységére, közhasznú információkra Mivel kiadója a Színügyegylet volt, mindig különös gondot fordított a színház dolgaira, a színházi eseményekre.
Mindezek az adatok sok információt nyújtanak a Debrecen történetével, művelődéstörténetével foglalkozó kutatók számára. Ezért, és a Református Kollégium Nagykönyvtárában található példány megóvásáért határoztuk el, hogy a folyóiratot digitalizált formában közreadjuk, így a világ minden pontjáról olvashatók a Hortobágy oldalai. Ez a vállalkozás egybeesett a Debreceni Egyetemi Könyvtár törekvésével is, amely során a régi tiszántúli folyóiratokat dolgozzák fel ilyen formában.
A tartalomjegyzékből évfolyamokat, lapszámokat lehet megkeresni. Az írások között a cikkekről készült bibliográfiai leírások segítenek eligazodni: lehet keresni a szerző nevére, a cím bármely szavára. A tárgyi keresést a cikkek tartalmáról készült tárgyszavak teszik lehetővé. Az oldalak képi formátumban jelennek meg. A régi nyomtatott szöveg kopottsága és az oldalak elhasználódása miatt választottuk ezt a megjelenítési formát.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 20 (Összesen 286)