Kutatási jelentések

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
  • TételSzabadon hozzáférhető
    GINOP 2.2.1-18-2020-00018 számú pályázat kutatási eredményei, jelentés
    (2021)
    A vizsgálat célja egy olyan komplex monitor prototípusának és ahhoz szervesen kapcsolódó diagnosztikai értékelő szoftvernek a kifejlesztése, mely posztoperatív körülmények között lehetővé teszi a műtéten átesett betegek non-invazív gastrális és kardiális megfigyelését – őrzését biztonságos és jól arametrizált feltételek mellett. A műtét során az altatás és relaxálás miatt a bélműködés leáll. Ez kórélettanilag megfelel a paralyticus ileus (hűdéses bél) klinikai képének. A gyógyszerek kiürülésével a bélműködés (bélmozgás) megindul. Az enterális működés beindulása előfeltétele a beteg műtét utáni gyógyulásának. Jelen pillanatban nincs megfelelő objektív, parametrizálható információnk a mesterségesen létrehozott bélhűdés megszűnéséről. És vice-versa nem ismerjük a valamilyen okból kialakult paralyticus ileus (hűdéses bélelzáródás) elektromyografikus jellemzőit. A has feletti hallgatódzással észlelhető bélhangok csak erősen szubjektív megítélésre adnak lehetőséget és semmiképpen sem teszik lehetővé a folyamatos észlelést. A széklet megjelenése, mint a paralyticus állapot oldódásának kemény végpontja túl késői jele a bélműködés helyreállásának. A köztes időszakról nincs jól parametrizálható, esetleges riasztásra alkalmazható objektív adatunk. Eközben nem hagyható figyelmen kívül a beteg kardiális állapotának esetleges változása sem, melyet akár a betegség maga vagy az alkalmazott gyógyszerek is befolyásolhatnak. A klinikumban évtizedek óta igény mutatkozik a bélműködés non-invazív monitorozására, amellett, hogy a kardiális folyamatokat is követni tudjuk. A bélmozgások ismételt elindulásának korai észlelése fontos jelentősséggel bír a beteg a postoperatív táplálásának időbeli megkezdése szempontjából, mert ezáltal elkerülhetővé válnak az idő előtti táplálásból adódó intolerancia tünetek (pl.hányás, hasi fájdalmak) és a túl későn megkezdett táplálásból adódó postoperatív éhezés. Az éhezés elkerülése jelentősen segítheti a postoperatív gyógyulási folyamatokat, javíthatja a sejtek oxigén ellátását, az izomerő megtartását, a keringés stabilitását, csökkentheti a sérülések és csonttörések gyógyulási idejét, javíthatja a varratokkal egyesített sebek szakító szilárdságát, csökkentheti a postoperatíve kialakuló varratelégtelenségek kialakulásának kockázatát, a decubitusok kialakulásának esélyét. A korai táplálás javíthatja a bél mucosa ujjáépítési folyamatait, csökkentheti a táplálkozási elégtelenségből adódó hiánytünetek, a testtömeg vesztés és az infectiók kialakulásának lehetőségét. A beteg táplálásának időben történő megkezdése rövidítheti a gyógyulási folyamatot, csökkentheti a kórházi kezelés időtartamát, humán erőforrás igényét és annak költségeit. A kórházi kezelések idejének rövidülése javíthatja a gyógyítás eredményességét és csökkentheti a munkából való kiesés idejét, ezért társadalmi hasznossága is mérhető eredményeket hozhat. A bél simaizomzatának működése során ugyanolyan elektromos jeleket bocsájt ki, mint a szívizomzat, csak ezek sokkal kisebb feszültségváltozással járnak és alacsonyabb frekvenciájúak, mint a myocardium-ból származó EKG jelek. Vagyis olyan eszközre van szükség, mely e két egymás mellett jelentkező, de jelerősségben drasztikusan különböző paramétert egymás mellett megjeleníteni képes, úgy, hogy nem zavarják egymást. Korábbi vizsgálatainkkal igazoltuk a műszer alkalmazhatóságát gyermekkori gastrooesophagealis reflux betegség non-invazív diagnosztikájában. A műszerrel lefolytatott számos preklinikai-állatkísérletes vizsgálat is rendelkezésre áll. A vizsgált műszer alkalmas e két különböző jelintenzítású izomfajta működésének egyidejű, együttes detektálására és szétválasztására a szoftveres kiértékelő rendszer segítségével. Megfelelő algoritmus kidolgozásával a mérőműszer alkalmas gastrointestinalis jelek értékelésére, a kóros és normális működés elkülönítésére, veszélyállapotok jelzésére. Mindez non-invazív technikával, mely különösen alkalmas gyermekek és idős betegek posztoperatív őrzésére.