Fenntartóváltás hatása az alapoktatás-finanszírozásra

Dátum
Szerzők
Rozman, Petra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom az oktatás témakörén belül Magyarország alapoktatás finanszírozási rendszerének elemzésével, változásainak bemutatásával foglalkozik, hiszen 2013. január 1-től kezdve hazánkban centralizált közoktatás-finanszírozási modell került kialakításra. Ennek értelmében a köznevelési intézmények állami fenntartásba kerültek s az egyes oktatási egységek felügyeletére, irányítására 2012-ben létrehozták a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (továbbiakban: KLIK). A kormány az egyes iskolák közötti eltérések felszámolása céljából vitte véghez az átalakításokat, melyek Magyarországon a rendszerváltást követően kialakított decentralizált finanszírozási modell működési anomáliáiból adódtak. Az említett rendszer lényege, hogy az oktatás az állam felelőssége, azonban a megvalósítás, azaz alap- és középfokú oktatás biztosítása az önkormányzatok feladata volt. Az intézmények fő anyagi forrását ennek megfelelően az állam garantálta támogatások formájában, melyet az önkormányzatoknak kellett kiegészíteniük saját bevételeiből. Azonban az eltérő pénzügyi helyzetben lévő önkormányzatoknak köszönhetően az iskolai szolgáltatások differenciálódtak, s az egyes települések között jelentős különbségek alakultak ki az oktatást illetően.
Leírás
Kulcsszavak
közoktatás
Forrás